KONTROLLANSVARIG, PROJEKTLEDNING OCH ENTREPRENAD
– VI GUIDAR DIG TILL EN TRYGGARE BYGGPROCESS.

Smartare bygg från
start till mål

Detta är
Lindikon

Vi hjälper dig som företag med uppdrag inom:

  • Byggprojektledning
  • Certifierad kontrollansvarig behörighet K
  • BAS-U
  • Byggkonsult
  • Totalentreprenader
  • Materialinköp

Vi tror att med hjälp av smarta projektorganisationer och digitala hjälpmedel kan vi sänka våra omkostnader, vilket resulterar i ett lägre pris för dig som byggherre utan att tumma på kvalitén.

Hör av er så gör vi en gemensam analys om vad ni behöver!

 

Kontakta oss för en offert

Vår
process

Vi vill vara transparenta, tydliga och vid din sida under hela byggprojektet, därför jobbar vi efter vår process:

01

Steg 1

Tillsammans gör vi en behovsanalys om vad ni behöver hjälp med.

02

Steg 2

När projektet är i startskedet kallar vi alla involverade till gemensamt startmöte för att tillsammans gå igenom projektet för att se till att vi inte tappat några detaljer längs vägen.

03

Steg 3

Under projektets gång har vi täta samordningsmöten för att hela tiden hålla dig som byggherre informerad. Ni har under tiden full tillgång till E-PROCESSl för att på så sätt kunna hålla god kommunikation och informera t.ex. boende i en bostadsrättsförening om hur projektet framskrider.

Mer om
Lindikon

Hos Lindikon är hållbarhet en viktig byggsten – det gäller såväl social, som miljömässigt och ekonomiskt. Därför använder vi oss av lokal arbetskraft, klimatsmarta material och hjälper dig som byggherre att säkra kostnader och tidplaner. Dessutom ger vi alltid tillbaka 10% av vår vinst till de städer vi verkar i genom olika samhällsengagemang.

Vi brinner för det vi gör och har kul på vägen!