Entreprenad

Då varje byggprojekt är unikt tror vi på en unikt sammansatt projektorganisation.
Vi organiserar oss med rätt antal människor för just ert byggprojekt. På så vis kan vi hålla nere våra omkostnader, vilket resulterar i ett lägre pris för dig som byggherre, utan att tumma på kvalitén.

Om vi utför en totalentreprenad har ni bara en kontaktperson genom hela byggprocessen. Vill ni även att vi tar hand om informationsarbetet för t.ex. det boende i er fastighet kan vi göra det genom vårt unika projektstyrhjälpmedel E-PROCESS.

Hör av er så berättar jag hur vi kan lägga upp ditt projekt så det blir mest kostnadseffektivt!