Vad vi gör

Privat

Kontrollansvarig enligt PBL, upphandling entreprenörer, bygglovshantering, kvalitetsgranskning, materialinköp, offertgranskning.

Fastighet

Vi hjälper er med projektledning, utredningar, projekteringsuppdrag, upphandling, totalentreprenad samt att ni får tillgång till Lindikons projektstyrhjälpmedel. Tjänsterna är tillgängliga vid nybyggnation såväl som renovering och underhåll.

Företag

Projektledning genom hela byggprocessen, Kontrollansvarig enligt PBL, behörighet K, BAS-U, totalentreprenader.