Upphandling

Offerter från hantverkare kan skilja sig åt, och skillnaderna kan vid en första anblick vara svåra att se.
Vi kan hjälpa er att granska offerter och att hitta rätt entreprenörer till ert byggprojekt.
Vi har god branschkännedom och hjälper er att både tyda offerter samt ställa frågor på entreprenader.

Hör av er så berättar jag hur vi kan hjälpa er med upphandling för just ert byggprojekt.