Kontrollansvarig

Vi hjälper er som Kontrollansvarig i ert byggprojekt!

Tack vare vårt digitala hjälpmedel E-PLAN får du som byggherre en tydlig inblick i ditt byggprojekts kontrollplan.

Alla egenkontroller tillsammans med protokoll laddas upp direkt i E-PLAN, allt för att du som byggherre ska kunna ha en bra överblick över ditt byggprojekt.

Hör av dig så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig som kontrollansvarig i ditt byggprojekt!

Här nedan beskriver Boverket vad ett arbete som Kontrollansvarig innebär:

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Källa: Boverkets hemsida